O nás

Drony jsme začali využívat k naší práci ve společnosti Raveno s.r.o., která je primárně zaměřena na požární zabezpečení fotovoltaických elektráren.
Postupně s přibýváním praktických zkušeností jsme si začali uvědomovat možnosti širšího aplikování dronů do dalších oblastí. V současné době se orientujeme i na další sféry, ve kterých lze drony efektivně uplatnit.
Naše bezpilotní systémy i jejich piloti jsou registrováni u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a jsou pojištěni pro odpovědnost za případné škody z provozu bezpilotního letounu.

Raveno s.r.o.


Letecké video a foto


Kamerové a fotografické záznamy pořizujeme z bezpilotních systémů. Záznamy objektů a lokalit z ptačí perspektivy poskytují unikátní možnost zachytit v čase krajinu, historické a technické objekty, nemovitosti či průběh výstavby s výrazně vyšší výpovědní hodnotou, než kterou poskytují pozemní záznamy.


Inspekce

Nabízíme kontroly budov, při kterých dron s termovizní kamerou pořídí záznam pro další diagnostiku. Tento způsob je efektivní pro rychlé pokrytí rozsáhlých povrchových ploch a přístupu k nim z míst, která jsou obtížně dosažitelná. Šetří čas i energii - citelně snižuje následné provozní náklady.

VIZUÁLNÍ
KONTROLA BUDOV

TERMOVIZNÍ
DIAGNOSTIKA BUDOV

TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA
PLOCHÝCH STŘECH


Mapování


Vytváříme letecké ortofotomapy zájmového území za pomoci bezpilotního systému (dronu) s přesným zakotvením v souřadnicové síti. Mapy pořízené dronem poskytují vysokou přesnost a aktuálnost.

TVORBA ORTOFOTOMAPY

TVORBA 3D MODELU POVRCHU

TVORBA VRSTEVNICOVÉHO PLÁNU

VÝPOČET KUBATUR

ETAPOVÁ MĚŘENÍ